Project Description

บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท มาร์ซันเทคโนโลยี จำกัด และ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ พัฒนา ROBAST เรือไร้คนขับ (ASV – Autonomous Surface Vehicle) สำหรับงานตรวจการตามลำน้ำและชายฝั่ง และได้ถูกนำไปสาธิตในงาน Crimson Viper ที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560