Tiger Shark II Type 3 UAV

///Tiger Shark II Type 3 UAV
Tiger Shark II Type 3 UAV 2017-08-27T09:22:43+00:00

Project Description

จากนโยบายพึ่งพาตนเองได้ของกองทัพอากาศที่ต้องการสร้างฝูงบินอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV  เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด ได้มีโอกาสทำหน้าที่ติดตั้งระบบนักบินอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร ระบบถ่ายภาพทางอากาศ งานดัดแปลงโครงสร้างอากาศยาน ระบบสายไฟ และงานปรับแต่งระบบนักบินอัตโนมัติ เพื่อให้อากาศยานไร้คนขับต้นแบบแบบที่ 3 สามารถทำการขึ้นบิน ทำภาระกิจ และลงจอดแบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ ทำงานภายใต้สัญญาปีงบประมาณปีพ.ศ. 2557 ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ และ บริษัท มาร์ซัน จำกัด

Project Details

Skills Needed:

This is a setting up store for testing purposes — no orders shall be fulfilled yet. Dismiss