Job Openings

We're always looking for new talents!

HG Robotics เราคือ Startup ผู้นำด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยคนไทย บริษัทฯได้วิจัย พัฒนา ผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์ สร้างความสะดวกสบายและแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน เราให้สำคัญกับการผลิตโดรนเกษตร (อากาศยานแบบไร้คนขับ) เพื่อช่วยยกระดับการเกษตรกรรมของไทยไปสู่การเกษตรยุคใหม่

ลักษณะงาน :

 •  ดูแลรับผิดชอบงานในสายการผลิตโดรนเกษตร ตั้งแต่เริ่มจนสินค้าิิกจากโรงงาน
 • วางแผนและแก้ไขปัญหาในสายการผลิต
 • สามารถเขียน Work Instruction ได้
 • ควบคุมคุณภาพของการผลิต
 • ให้คำแนะนำในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (สำหรับโดรนเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ)
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำหรับการผลิต

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตสินค้า ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และโดรน
 • ทำงานสำนักงานกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ มีไปโรงงานบ้างเป็นครั้งคราว
 • สามารเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ หากมีคะแนน TOEIC เกิน 600 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Injection Moulding จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน PCB และงานผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

Apply Now

HG Robotics strives to be the leading robotics solutions provider.  Our innovative engineers have developed a solid foundation autonomous vehicles solutions that can be customized and applied to various industries.  We believe that robotics technology could propel human capability of driving the prosperous future.

As a Business Development Supervisor, you will create and drive our strategy for bringing our robotic solutions to clients to serve their current and unmet needs.

Responsibilities  :

 • Build relationships and deal with Corporate and Government units to deliver products and services.
 • Manage the competing needs of multiple stakeholders in order to close high impact deals.
 • Seek business expansion insight with in-depth analysis, research, site visit for effective strategy and planning for business development.
 • Innovate and match new solutions to meet clients’ requirements.
 • Develop and deliver sales presentations on behalf of the Company; Understand and clearly articulate company’s value proposition.
 • Be the contact person with the client to provide initial consultation.

Qualification :

 • Bachelor’s degree or higher Business Administration, Marketing or business-related field
 • At least 2-3 years of working experience in Sales, Business Development, Account Executive.
 • Open-minded and adapt to learn in new technology and new challenges
 • Excellent command in Thai and English.
 • Good negotiation and presentation skill.
 • Hold valid driving license and willing to travel.
 • Thai agriculture knowledge or background is an advantage.

Apply Now

HG Robotics strives to be the leading robotics solutions provider.  Our innovative engineers have developed a solid foundation autonomous vehicles solution that can be customized and applied to various industries.  We believe that robotics technology could propel human capability of driving the prosperous future. As a Marketing Executive, you will initiate and implement our strategy for serving our robotic solutions to clients to serve their current and unmet needs.

Responsibilities :

• Work collaboratively & closely with Business Development, Manufacturing, Vendors & other relevant parties to ensure impressive customer experience & satisfaction.
• Initiate and support marketing activities to drive product and services sales and awareness from front to end.
• Monitor and manage company’s social media channels eg. Facebook,Youtube,Company website etc.
• Initiate new campaigns to promote robotics solutions to be aware and attractive.
• Be able to travel upcountry.

Qualification :

• Bachelor’s degree in Marketing or Communication Arts or business-related field
• At least 1-2 years of working experience in Marketing field.
• New grad is welcomed.
• Open-minded and adapt to learn in new technology and new challenges
• Good command in English and Thai.
• Fair command in Photoshop or illustrator.

Apply Now

You will get to be a part of the team that fully applies Agile development environment. We are working on the enterprise-scale web application that manages information between robots and humans. This product is one of the strategic players which will be expanded to empower user interaction with our robotic systems.

Below are some examples of the technologies and knowledge you would experience:

 • Large-Scale enterprise architecture
 • UX/UI design for a variety of users
 • State-of-the-art web technologies

Qualifications :

 • Bachelor degree in Computer Engineering, Computer Science or Statistics (Information Technology)
 • Knowledge of HTML5, Javascript, React or React Native or other related frameworks (such as Angular)
 • Knowledge of Node.js and RESTful Services
 • Knowledge of any database technologies (MSSQL, MySQL MongoDB, etc.)
 • Knowledge of any source controls (Git, Team Foundation, etc.)
 • Experience in full stack development
 • Knowledge or experience that would be a plus:
  • Mobile application development
  • Software test frameworks
  • Basic knowledge of user experience design
 • Good command in English, both oral and written

Apply Now

The role of Information technology in agricultural sector is becoming more and more visible. We are building technology platform to convey and spread information to people on matters relevant to crop production and crop protection. We go beyond opening doors, working alongside our clients to help navigate challenging markets for resources optimization. We speak the language of business and translating opportunities and benefits for various kind of clients.   

       Responsibilities :

 • Develop multi-roles user interfaces for web application (using Vue.js, HTML and CSS)
 • Implement automated unit-test for frontend component
 • Understand business requirement and business process of the product

      Qualifications:

 • Bachelor degree in Computer Engineering, Computer Science or Statistics (Information Technology)
 • Analytical Abilities
 • Knowledge of HTML5, JavaScript, Vue.js or React or other related frameworks (such as Angular)
 • Knowledge of RESTful Services
 • Knowledge of any source controls (Git, Team Foundation, etc.)
 • Knowledge or experience that would be a plus:
  • Mobile application development
  • Software test frameworks
 • Good command in English, both oral and written

Apply Now

The role of Information technology in agricultural sector is becoming more and more visible. We are building technology platform to convey and spread information to people on matters relevant to crop production and crop protection. We go beyond opening doors, working alongside our clients to help navigate challenging markets for resources optimization. We speak the language of business and translating opportunities and benefits for various kind of clients. 

This job is required the team members who can understand various type of users and can develop application based on their knowledge and technology experience. For example, farmer will need easy and very clear application, less user inputs. But suppliers will need report or very detailed information of their products in system. These are challenging for our team to design application to serve them.

We are welcome team members to be a part of success. To accomplish the goal, require person who has teamwork, clear communication, self-motivation, logic of thinking and client thought base perspective. If you are full of those characteristics, please come and join us.

       Responsibilities :

 • Implement high quality, scalable and extendable JAVA solutions
 • Design, implement and maintain backend application to support frontend software via REST protocol
 • Develop backend software by using Spring Framework
 • Understand business requirement and business process of the product
 • Implement automated unit test 

      Qualification : 

 • Bachelor degree in Computer Engineering, Computer Science or Statistics (Information Technology)
 • Strong analytical, problem solving and requirement gathering
 • Good understanding in Object Oriented Analysis and Design and REST API
 • Strong background in Java Programming
 • Understanding and experience in NoSQL databases
 • Knowledge of any source controls (Git, Team Foundation, etc.)
 • Knowledge or experience that would be a plus:
  • Spring Framework
  • Software test frameworks
  • Software Deployment
 • CI/CD Methodology
 • Good command in English, both oral and written

Apply Now

The role of Information technology in agricultural sector is becoming more and more visible. We are building technology platform to convey and spread information to people on matters relevant to crop production and crop protection. We go beyond opening doors, working alongside our clients to help navigate challenging markets for resources optimization. We speak the language of business and translating opportunities and benefits for various kind of clients. 

This job is required the team members who can understand various type of users and can develop application based on their knowledge and technology experience. For example, farmer will need easy and very clear application, less user inputs. But suppliers will need report or very detailed information of their products in system. These are challenging for our team to design application to serve them.

We are welcome team members to be a part of success. To accomplish the goal, require person who has teamwork, clear communication, self-motivation, logic of thinking and client thought base perspective. If you are full of those characteristics, please come and join us. 

       Responsibilities : 

 • Design and develop mobile application in Android platform (Java and Kotlin) 
 • Understand business requirement and business process of the product

      Qualification :

 • Bachelor degree in Computer Engineering, Computer Science or Statistics (Information Technology)
 • Analytical Abilities
 • Understanding of mobile application development principle such as component design, user interaction, memory management
 • Knowledge of RESTful Services
 • Knowledge of any source controls (Git, Team Foundation, etc.)
 • Knowledge or experience that would be a plus:
  • Frontend development
  • Software test frameworks

Good command in English, both oral and written

Apply Now

Opportunity for Internship

We are always open for internship and cooperative education for a whole year for following positions.

 • Software Engineers
 • Tester Engineers
 • Embedded Engineers
 • Mechanical Engineers
 • Electrical Engineers
 • FPV Drone Engineers
 • Drone Technicians